دانلود آهنگ

دانلود موزیک ویدیو جدید حمید صفت بنام Hotline Bling

تعداد بازدید : 1690 مشاهدهدانلود آهنگ
Download

 1080   720    480      
تو میدونستی من بی تو تنهام
میدونستی تنهام

************************

خندیو گفتی
برو دست از سرم وردار

************************

یعنی دلت با ما نیست
همش بودیم سر کار

************************

یعنی دلت با ما نیست
تو مارو میخوای پس چیکار

************************

دلم با اینکه جا موندش پیش تو
دیگه نمیتونم بمونم باهات

************************

خسته شدم من دیگه از حرفات
خنده هادته از چشام حتی افتاد

************************

دلم با اینکه جا مونده پیش تو
خوب بود اما یک دفعه بد شد

************************

بد شدو بازی رو بلد شد
حالا خودت بگو کی بینمون سد شد

************************

تو میدونستی من بی تو تنهام
میدونستی تنهام

************************

خندیدی و گفتی
برو دست از سرم وردار

************************

یعنی دلت با ما نیست
همش بودیم سرکار

************************

یعنی دلت با ما نیست
مارو میخوای پس چیکار

************************

دلم با اینکه جا مونده پیش تو تو تو
اما خیلی وقته مردی برام

************************

نمیخوام برگردم به قبلنام
اخه خیلی وقته مردی برام

************************

دلم با اینکه جا مونده پیش تو
حیف دلم از تو رو دست خورد

************************

دارو ندارم بازم بست برد

************************

تو میدونستی من بی تو تنهام
میدونستی تنهام

************************

خندیدی و گفتی
برو دست از سرم وردار

************************

یعنی دلت با ما نیست
همش بودیم سر کار

************************

یعنی دلت با ما نیست
مارو میخوای پس چیکار

************************

اون دید دلم مخیوادش اما اون نموند کنه با دلم ساده سازش
میدونست بره دلم میشه پاره باز

************************

نه اون دونست نه من قدر لحضه رو
که میشه ساخت

************************

چقدر اون ساده باخت
این زندگی چاره داشت

************************

کو زندگی مون کو
برگرد اما خوب بودن عاشقم با جنون

************************

یا بمون قانع شم یا که برو خواهشن
تو میدونستی من بی تو تنهام

************************

میدونستی تنهام
خندیدی و گفتی

************************

برو دست از سرم وردار
یعنی دلت با ما نیست

************************

همش بودیم سر کار
یعنی دلت با ما نیست

مارو میخوای پس چیکار

موزیک های مرتبط


دیدگاه های شمادیدگاه کاربران